Poznej svoje čakry

29.12.2015

3 minuty čtení

Na co pomyslíš, když uslyšíš slovo "čakra"?
Možná máš představu, jak se jednotlivé čakry jmenují, jakou mají barvu a kde leží. Nebo dokonce víš, za co odpovídá každá z nich. To znamená, že máš určité informace o energetickém systému člověka. A pokud ne, je na čase doplnit znalosti.

Jak ti tyhle informace pomohou v reálném každodenním životě?!

Ve skutečnosti ti čakry pomohou PROJEVIT, KÝM doopravdy JSI.

Pár názorných příkladů:

Jsi příliš hovorný, přeskakuješ z jednoho tématu na druhé? Pak máš příliš aktivní čakru hrdla.

Často trváš na svém a mysliš, že jen ty máš pravdu? Zdá se, že máš přebytek energie v čakře solar plexu.

V momentě,kdy porozumíš praktickému uplatnění každé z čaker, můžeš znalosti o jejich energii využít k získání vyváženosti a harmonie v každodenním životě, ve vztazích s jinými lidmi i k sobě samému.

Čakry v každodenním životě:

1. Múládhára - kořenová čakra

Je základnou a velmi důležitou oporou pro všechny ostatní čakry. Nese v sobě, všechna spojení, která pomáhaly našim předkům přežít.

Odpovídá všem zemským věcem včetně těla, zdraví, bytí, materiální i finanční stránky života. Kořenová čakra působí vyváženě, pokud žiješ ve vyhovujících podmínkách a cítíš jistotu a bezpečí.

Jak rozpoznat, že 1. čakra vyžaduje pozornost:

- V případě, že je tvá existence ohrožena, pociťuješ STRACH. Silný strach je příznakem poškození základu 1. čakry.
- Pokud často pociťuješ neklid, cítíš se skleslý/á, přepadá tě stres, snadno se rozzlobíš nebo se na okolí z ničeho nic obořuješ, je příčina skryta v nevyváženosti kořenové čakry.
- Také časté úrazy a poranění signalizují, že bys měl/a věnovat pozornost kořenové čakře.

Protože je kořenová čakra nejhustší a nejvíce fyzická, jsou všechny fyzické projevy projevem její energie: cesta do obchodu, placení účtů nebo praní...

Dej si pozor: STRACH a postoj oběti kořenovou čakru blokuje!

Nejlepší cestou k udržení 1. čakry v dobré kondici je převzetí odpovědnosti za vlastní život; je třeba vzít ho do svých rukou a jednat tak, aby tvé základní potřeby byly vždycky uspokojeny! A především věř v přirozené dobro. Na co myslíš, to přitáhneš.

2. Svádhišthána - sakrální čakra - Křížová čakra

Tato čakra je spojena s city a emocemi, s tvým právem se otevřeně vyjadřovat. Souvisí s imunitním systémem.

Moudrost sakrální čakry se ukrývá ve vědění, že jakékoli city a emoce mají vždycky svou příčinu. Ať pociťujete cokoli, máš na to právo a to je v pořádku.

Společnost tě od dětství vede ke skrývání vlastních citů, potlačování a zavrhování emocí a nabádá tě k tomu, že ukazovat emoce je špatné.

Jak poznat, že 2. čakra potřebuje pozornost:

- Ztratil/a jsi sexuální touhu nebo máš pocit, že nejsi dostatečně přitažlivý/á

- Schází ti spontánní chování. Nemáš žádné kreativní nápady.

- Máš pocit, že se život promenil v nudnou rutinu nebo zajeté koleje.

- Od života nic nečekáš a nežádáš. Nemáš žádná přání. Na jakékoli návrhy odpovídáš odmítnutím nebo slůvkem nevím.

- Nedostává se ti doteků, pozornosti a péče.

Dej si pozor: Pocit VINY a nedostatek rozvoje sakrální čakru blokuje!

Otevřený rozhovor s partnerem na téma tvé citlivosti a sexuálních priorit je projevem energie sakrální čakry.

Vyslovení tvých přání a tíhnutí rovněž stimuluje 2. čakru. Snaž se co nejhlouběji procítit VEŠKERÉ své emoce.


3. Manipúra - čakra solar plexu

Tato čakra je ohnivou, sluneční čakrou, která ti dává světlo, teplo, energii a sílu.

Představuje tvou schopnost jednat, tvou  životní sílu a vědomé já. Právě v solar plexu vznikají nepříjemné pocity, když jsi nervózní, cítíš se nejistý/á a bezmocný/á.

Vyvážená manipúra umožňuje projevovat individualitu, vymezovat a hájit tvé hranice. Všichni známe osoby s přehnaně aktivní manipúrou - jsou to manipulátoři využívající k dosažení toho, co si přejí, jakéhokoli nátlaku i velitelského tónu. Zkrátka se nebojí jít přes mrtvoly.

Oslabení této čakry je jedním z hlavních problémů duchovních hledačů. Ústupná, souhlasná pozice, jak v dětství, tak v dospělosti a vyhýbání se konfliktům brání projevům tvé individuality.

Jak rozpoznat, že 3. čakra vyžaduje pozornost:

- Raději budeš souhlasit s cizím míněním, než prosazovat to své.

- Domníváš se, že tví blízcí tě nedoceňují nebo si tě neváží.

- Bojíš se zavržení, jsi mimořádně citlivý/á na kritiku.

- Máš problémy s důvěrou. V krizové situaci snadno propadáš zmatku.

- Velkou roli hraje ego/sebevědomí.

Dej si pozor: čakru sluneční pleteně blokuje STUD nebo přilišné ego.

Jakýkoli čin, kterým "překročíš" své pochyby a nejistotu, napomáhá vyvážení solární čakry. Zkus vybočit z komfortní zóny a udělat něco jinak.

4. Anáhata - srdeční čakra

Symbolizuje přechod od pozornosti soustředěné na sebe, na vlastní přání a jednání k něčemu většímu a hlubšímu.

Je místem, kde se spojuje horní se spodním, vnitřní s vnějším a tedy fyzické s emočním.

Čakra srdce je sídlem Lásky. Lásky jako formy bytí, nezávislé na chování a jednání člověka.

Když otevíráš své srdce, začínáš chápat city jiných lidí.

Jak poznáš, že 4. čakra vyžaduje pozornost:

- Nepřijímáš seba sama, podceňuješ se.
- Neumíš odpouštět a často propadáš smutku.
- Jso netolerantní k chybám jiných a zbytečně přísný/á.
- Často se řídíš egoistickými zájmy.
- Ohrazuješ se před světem, vyhýbáš se styku s lidmi.

Dej si pozor: ŽAL a strach z dávání  lásky srdeční čakru blokuje.

Nezapomeň na princip zrcadlení.

Pokud máš schopnost cítit soucit a soustrast i k tomu, s kým máš nějaký spor nebo spolu zrovna nevycházíte, stimuluješ otevření srdeční čakry. Získáváš od sporu odstup, zaujímáš tak neutrální pozici a jsi schopný/a vidět reálné příčiny toho, co se opravdu děje.

Když v sobě posiluješ schopnost soucítění s člověkem bez ohledu na to, jak se chová, vysíláš energii srdeční čakry.

5. Višuddhi - Krční čakra

Díky ní můžeš vyjadřovat pocity, slova nebo emoce. Prostřednictvím verbálního styku i řečí těla, stejně jako vlastního tvůrčího vyjádření.

Když v sebe věříš a tvé jednání je čisté a od srdce, projevuje se tvé skutečné JÁ. Tví schopnost vyjadřovat a slyšet PRAVDU přímo závisí na vyváženosti čakry hrdla.

Nejlépe ze všeho se tato schopnost projevuje v každodenním styku.

Čakra hrdla ti poskytuje schopnost přijímat moudrá rozhodnutí, vyjádřit sebe sama a využít vlastní osobní sílu k výrazu tvé touhy v její reálné podobě.

Jak rozpoznat, že si 5. čakra žádá pozornosti:

- V rozhovoru ztrácíš nit, cítíš "knedlík" v hrdle.
- Máš problémy s rozhodováním, neustále pochybuješ sám o sobě a tvém jednání.
- Soustavně říkáš jen půl pravdy nebo přímo klameš nejen své blízké.
- Často kritizuješ a odsuzuješ jiné i sám sebe.
- Také nemoci dýchacích cest, kouření, problémy s alkoholem nebo přejídání signalizují, že přišel čas odblokovat tuto čakru.

Dej si pozor: Čakru hrdla blokuje LEŽ a drby.

Pokud aktivuješ spodní energetická centra, stane se krční čakra prostředkem k vyjádření tvých cenných zkušeností a znalostí.

Odpoutání se od potřeby zavděčit se ostatním a naučit se pečovat o vlastního ducha pomáhá s rozvojem této čakry.

Naplňuje tvé srdce tím, co rád/a děláš a předvádí to světu.

6. Ádžňá - čakra čela - Třetí oko

Hledí na svět prostřednictvím srdce. Pomáhá ti zjistit kdo jsi.

Zastupuje intuitivní, podnětné prvky. Přináší hluboké porozumění, že znalosti, které již máš jsou dostupné v dané životní etapě, jsou právě tím, co potřebuješ znát. Energie této čakry se projevuje schopností brát lidi takové, jací jsou. Dává schopnost vidět i skrze štíty a bariéry, za které se lidé schovávají.

Hovoříš s někým a okamžitě postřehneš, že ti zalhal, nebo že neříká úplně vše - takové je jedno z hlavních uplatnění možností čakry třetího oka v životě.

Jak rozpoznáš, že 6. čakra si žádá pozornosti:

- Primárním příznakem bývá kumulace velkého množství myšlenek a otázek v hlavě.
- Věty typu "Měl/a jsem si dát pozor, co říkám..."
- Problémy s pamětí mohou rovněž být vyjádřením nerovnováhy této čakry.
- Bolesti hlavy, migrény, problémy se spánkem, slabý zrak - to jsou signály zablokované 6. čakry.

Dej si pozor: Čakru třetího oka blokují ILUZE a pocit, že nejsi dost dobrý/á.

Čakra třetího oka ti přináší schopnost poznat, přesně to co chce člověk říci, aniž to verbálně vyjádří.

Pokládej konkrétní otázky, abys získal/a konkrétní odpovědi.

7. Sahasrára - korunní čakra

Korunní čakra je energetickým spojením všech sedmi čaker.

Právě tato čakra je v józe pokládána za místo osvícení.

Korunní čakra ti pomáhá spatřit celkový obraz obsahující množství detailů.

Napojuje tvé vědomí na nejvyšší nevědomé úrovně, poznáváš přes ni duchovnost a duchovní sílu. Otevírá ti přístup k poznání.

Poskytuje možnost spojit tvé vědění s věděním kosmu v našem vědomí a uplatnit je.

Jak poznáš, že si 7. čakra žádá pozornosti:

- Zvýšená citlivost na zvukové a světelné podněty.
- Velmi vysoká podrážděnost a neklid.
- Noční můry mohou rovněž mít souvislost s blokádou 7. čakry.
- Říká se, že brzká ztráta vlasů také souvisí s touto čakrou...

Dej si pozor: Korunní čakru blokuje velké rozptýlení NÁKLONNOSTÍ nebo arogance.

Díky korunní čakře už nemáš potřebu vyprávět světu, kdo jsi. Ukazuješ to na příkladech.

Čím silnější je tvé spojení s vyšším vědomím, s božským principem, tím více vědomé pravdy vysíláš do reálného světa. Praktickým uplatněním energie korunní čakry je tvé vnitřní vědění, jistota, pokračovat dál a jak si počínat v životě.