Zakleté srdce

03.09.2007

Byl jednou jeden princ a ten měl srdce zakleté.

Byl jako růže, která v zimě nekvete.

Viděla to víla s hůlkou kouzelnou.

Poradila mu, ať chodí denně zahradou.


Princ nechápal, ale poslechl.

Procházel se každý den.

Jednou se za zvukem otočil.

Když ji spatřil, myslel, že je to sen.


Zahradníkova dcera květy zalévala a nádherně si zpívala.

Princ ji vídal každý den, ale nikdy jí neoslovil.

Jen se vždycky zastavil a jejímu zpěvu naslouchal.

Po pár měsících princ pochopil, proč každý den za zahradnicí chodil.


Jednoho dne ji pozdravil a starost a péči o květiny jí pochválil.

Vídali se den co den a princ už je vyléčen.

Chyběla mu láska dívky,

Stejně jako ty kytky.


Žijí spolu, kupu dětí mají

a zahradu si zalévají.

Princ už nemá srdce prokleté,

Protože v něm přece láska nekvete.