Podpis jako význam vašeho já

V práci jsem oslovila kolegu při podpisu několika dokumentů. Napadlo mě napsat článek o tom, co vám poví podpis osoby o které chcete něco vědět. Jede jen o výtah toho nejzajímavějšího.

Podpis má charakter naší osobní značky, kterou stvrzujeme smlouvy a zakončujeme osobní dopisy. Určitým způsobem odráží naši sociální roli a situaci.

Ke spolehlivému grafologickému rozboru pouhý podpis nestačí, avšak v případě, že pisatel píše skriptem nebo na počítači, má pro nás podpis svou důležitou výpovědní hodnotu

V grafologii má pro nás největší význam porovnání podpisu se zbytkem rukopisu, které souvisí se vztahem reálného a ideálního já pisatele sebepojetí.

Tvar podpisu

 1. podpis shodný s rukopisem

 2. pisatelovo ideální já se shoduje s reálným já: tzn. má o sobě vyrovnanou, realistickou představu

 3. zdůrazněný podpis

 4. pisatel se zveličuje a předvádí, demonstruje se jako důležitý

 5. vyumělkovanost podpisu: narcismus

 6. podpis ležatější než rukopis

 7. navenek působí racionálněji, ale vnitřně je daleko citlivější a subjektivnější, hlavně tam, kde se jedná o jeho osobu (ješitnost, vztahovačnost)

 8. podpis kolmější než rukopisu

 9. přes citové založení se v důležitých chvílích snaží zaujmout racionální postoj

 10. stabilní podpis

 11. stabilita osobnosti

 12. nebo maska stability

 13. proměnlivý podpis

 14. labilita

 15. kolísavý sebecit

 16. vyjadřuje pisatelův postoj v konkrétní situaci

Křestní jméno, příjmení

 1. křestní jméno je symbolicky spojeno se soukromým životem, zatímco příjmení spíše se sociální rolí a profesí

 2. odlišné provedení křestního jména a příjmení: jednou z rolí se pisatel identifikuje přednostně

 3. zdůrazněné křestní jméno: fixace na dětství, naivita

Vzhled podpisu

 1. Čitelný podpis

 2. odpovědnost za své postoje, stojí si za svým

 3. hrdost na sebe sama

 4. názorová jasnost a čitelnost (nemá se za co stydět)

 5. Nečitelný podpis (taktéž parafy, zkratky)

 6. originalita

 7. nechce nést odpovědnost za své činy (nechce se podepsat pod to, co dělá a říká)

 8. větší možnost přetvářky

Umístění podpisu

 1. podpis umístěný vlevo

 2. opatrnost, tíhnutí k minulosti

 3. výrazně vlevo, trvale: rezignace, vyskytuje se u sebevrahů

 4. podpis umístěný zřetelně vpravo

 5. stvrzení, že si stojí za vyřčeným (jako pečeť)

 6. větší orientace na budoucnost

 7. stoupající a zvětšující se podpis

 8. neukojitelná ctižádostivost

 9. přešrktnutý podpis

 10. znak sebepopření nebo obrany

 11. pravděpodobně trpí vnitřními konflikty a komplexy

 12. podpis obalený čarami

 13. nedůvěřivost, podezíravost -> ochranné bariéry kolem “svého já”

 14. tečka za podpisem

 15. extrémní opatrnost nebo pedantismus

Zdroj: http://ografologii.blogspot.cz/2007/10/podpis.html

Share this:

 1. Twitter

 2. Facebook

 3. Pinterest

 4. LinkedIn

 5. Tumblr

#Přátelé #Grafologie #Podpis #Zajímavost #Seznámení

1 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Láska